Her er et udvalg af de brancher vi leverer løsninger til

Vores løsninger genererer mærkbare resultater for vores kunder inden for en række forskellige brancher.

Industrien

Med udgangspunkt i branchens digitale omstilling leverer vi en bred vifte af
digitale løsninger til industrien, herunder blandt andet:

Vi står bag et automatiseringsmiljø der digitaliserer bogføringsprocesserne.
Ved at indføre digital fakturahåndtering, reduceres manuel indtastning af
fakturaoplysninger og genereres fakturaer digitalt, hvorved også overførslen
af fakturaoplysninger til bogholderiet automatiseres.

Forsikringsbranchen

Vi har udviklet den automatiseret og uvildige platform, Insurance Hub, som
erstatter manuelt arbejde for forsikringsmæglere, forsikringsselskaber,
leasingudbyder og leasingtager, da der helt automatisk udveksles
branchespecifik data mellem parterne.

Tiden er en ressource, som vi alle har begrænset adgang til, og det
er derfor vi har udviklet Insurance Hub til at frigive tid i forsikringsbranchen.

Bilbranchen

Vi leverer et bredt udvalg af integrationsløsninger, som kan tilpasses til forskellige behov. Vores ekspertise omfatter også integration med tredjepartsplatforme og -værktøjer, som kan frigive tid og funktionalitet til jeres virksomhed.

Gartneribranchen

Vi er leverandør af et specialudviklet automatiseringsmiljø, der udveksler data mellem branchespecifikke programmer og systemer som eksempelvis Danpot, Floriday og FloraXchange.

Automatisk dataudveksling

Med viden inden for specialudvikling, implementering, integration og
automatisering, står vi bag en banebrydende automatisk dataudveksling
i gartneri branchen.

Skræddersyede Integrationer

Da vi rådgiver indenfor de hensigtsmæssige integrationer, tages der højde for hver enkelt gartneri og deres arbejdsproces.

Nursery Hothouse