API integrationer

API-integrationer forbinder applikationer og data, og kan øge effektiviteten, forbedre kundeoplevelsen og forbedre driften i virksomheder.

Forbind jeres systemer

API-forbindelser mellem virksomhedens systemer kan forbedre dataudveksling og samarbejde, samt give mulighed for udvikling af nye
applikationer og services. Samtidig kan API’en bidrage til øget sikkerhed og kontrol ved at definere adgangsrettigheder og data, der skal deles.

Application Programming Interface

Et API fungerer som en grænseflade, der gør det muligt for
programmer at kommunikere med hinanden ved at definere en
række standardiserede metoder og protokoller. Dette muliggør
dataudveksling på tværs af forskellige applikationer og systemer,
hvilket kan forbedre virksomheders arbejdsprocesser og produktivitet.

Når vi udarbejder en API integration, forbinder vi funktionerne fra de programmer og applikationer I anvender. Jeres data bliver således udvekslet helt automatisk uden I behøver at foretage jer noget.

Sådan foregår det i praksis

Udvikling af API

Ud fra jeres arbejdsopgaver og
processer, udvikler vi en API.

Manuel indtastning

I foretager en indtastning af data
i et af jeres systemer.

Dataudveksling

Herefter sker der en dataudveksling gennem API integrationen.

Overførsel

Jeres data er nu overført til det
system dataene skal videresendes til.

Muligheder i praksis

Med en API integration har I blandt andet mulighed for at udføre en hurtig og effektiv bogføring, der minimerer risikoen for fejl ved manuel bogføring. Hele dataudvekslingen foregår nemlig automatisk og kan potentielt integreres med alle systemer.

24/7

Døgndrift

100%

Automatisk

+20 mia.

Forbindelser